ثبت اینترنتی شرکت های تجاری، بستری آسان و سریع جهت تاسیس کسب و کار ها در قالب یک شرکت است. ۳.برای گرفتن بعضی از مجوزها ، مکان ثبتی شرکت حتماً باید با مکان فعالیت شرکت یکی بوده و منطبق باشد. تاسیس شرکت های ثبتی در این موسسه به صورت شفاف در قرارداد درج و تا پایان کار هزینه ای خارج از مبلغ مندرج در قرارداد از متقاضیان دریافت نمی شود. گاهی این مبلغ عرفاً صد هزار تومان افزایش پیدا کند، هزینه ها قطعا تغییر خواهد کرد. در ابتدا موسسین شرکت باید به ۲۰% سرمایه شرکت تعهد بدهند سپس ۳۵% درصد از مبلغ متعهد شده را در یک بانک درحساب شرکت در حال تاسیس واریز نمایند (طبق ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) بعد اظهارنامه ای همراه با طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت، را به مراجع ثبت شرکتها ارائه دهند. دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

 • دارای بالاترین میزان رضایت مندی مشتریان
 • یک قطعه عکس
 • نام های پیشنهادی براساس اولویت
 • پر کردن دفاتر تجاری

مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده ۲ بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ۶ همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید . This article has  been gener at᠎ed by G​SA Con​tent  G᠎enerator D​em ov ersion.

 • شرکت پی سنگ گستر
 • ارائه رسید مبلغ مورد نیاز اتحادیه سرمایه شرکت
 • مدارک مورد استفاده برای ثبت برند چه میتواند باشد؟
 • اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند
 • کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
 • عقد قرارداد و مشاوره اولیه بسیار منظم انجام می گیرد
 • شرکت مدنی
 • اعضای شرکت هم نمی­توانند در نقش بازرس باشند

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . همه ی افرادی که دارای اهلیت قانونی میباشند می توانند در پذیره نویسی شرکت به عمل آورند.تعداد شرکا و موسسین برای ثبت شرکت سهامی عام بیشتر از مابقی شرکت های سهامی است بطوریکه باید تعداد شرکا حداقل ۵ نفر باشد و تعداد افراد هیات مدیره یا مدیران هم به همین صورت است و این مورد باعث جمع شدن سرمایه های اندک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ میشود که سرمایه های جمع شده را میتوان در راستای فعالیتهای اقتصادی استفاده نمود. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.

همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکردTآگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. ولی با توجه به اینکه شرایط مکان در ثبت شرکت مهم بوده و ما نیز در زیر به چند مورد از آنها اشاره می کنیم ، توصیه می کنیم حتماً کدپستی درست و تعیین شده را جهت ثبت شرکت معرفی و وارد نمایید. شرکت الکترونیک سازان فن آریا، یکی از شرکتهایی است که با استفاده از متخصصان و دانشآموختگان صنعت برق کشور و همچنین بهکارگیری دانش روز در تولید محصولات تحریمی مورد نیاز شبکه برق، توانسته اقدامات موثری انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سمات، مهسا رادفر با اشاره به اینکه باید برای راه اندازی و بهره برداری از ابزارهای جدید مالی اقدامات متعددی صورت گیرد، گفت: انجام مطالعات پژوهشی و نیاز سنجی بازار سرمایه، اولین گام طراحی ابزار های مالی جدید است. ثبت شرکت – در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند . حمایتهای مادی و معنوی انجام شده از سوی کانون پتنت ایران، راه را برای بینالمللی شدن این شرکت بسیار هموار کرده است.

با گسترش فعالیت اینترنتی اکثر شرکت ها و سازمان های دولتی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیز بر آن شده است تا خدمات خود را بیشتر در سمت فضای مجازی انجام دهد تا از تردد بیش از اندازه درخواست کننده ها کم کند. شرکت های ساختمانی در ترکیه بر اساس قوانین جدید اعمال شده، از مزایای برابر با شرکت های ترکیه ای و حتی در بعضی موارد بیشتر از آنها برخوردارند. برای تکمیل کار کردن برای خود شرکت و موسسات غیرتجاری تهران نیازی به. به کمک در تهران اختلاف دارد که عبارت اند از وقتی که ثبت علامت. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد.

که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی از هزینه ثبت شرکتها با توجه به خدمات و نوع شرکت درخواستی خود. سپس با پر کردن فیلد مخصوص به آدرس معین شده برای دریافت دفاتر پلمپ قانونی که باید اطلاعات کامل و صحیح نشانی شرکت باشد درج شود . در صورتی که شرکت تجاری با شریکی که اهلیت تجاری ندارد ایجاد شود؛ تعهد به چنین شرکتی باطل است. ۲.ارسال اوراق و مدارک اداری شرکت از جانب ارگانها : هنگامی که شرکت ثبت شد ، بعضی از مدارک مانند روزنامه محلی ، بعضاً روزنامه رسمی ، دفاتر پلمپ شده تجاری و سایر اوراق اداری که از جانب ارگانها و نهادهای رسمی صادر می شود ، به آدرس ثبتی شرکت ارسال می گردد. امروزه فعالیت تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی خصوصا شرکت های تجارتی تحت نظر قانون خاص قرار گرفته اند به طوری که چنان چه اشخاص حقوقی بخواهند به فعالیت های تجارتی بپردازند، می بایستی قبل از هر اقدام نسبت به تشکیل و ثبت شخصیت حقوقی خود نزد ادارات ثبت شرکت ها اقدام نمایند، و گرنه از حقوق و امتیازات مرتبط با شرکت های تجارتی نمی توانند بهره مند گردند.