ثبت برند شرکت چگونه است؟

طبقه ۲۰ – مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس؛ کالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشدهاند). علامت تجاری بسته به نوع حوزه فعالیت هر شرکتی در طبقات خاصی قابل ثبت است . سپس هزینهی ثبت برند را پرداخت کرده و برای بررسی بیشتر به ۳ کارشناس خبره این حوزه ارجاع می شود. ماده ۶ – رابع – ۱ – اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است به با واگذاری مؤسسه یا تجارت کهعلامت به آن تعلق دارد توأم باشد – برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از مؤسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع است باحق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده به انتقالگیرنده واگذار گردد. اگر موفقیت برند شما حاصل شود می توانید پیشنهاداتی داشته باشید تا سایرین نیز برای بدست آوردن موفقیت از برند شما استفاده نمایند.

ثبت نشان تجاری

ماده ۱۰ – ثالث – ۱ – ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند وسایل مراجعه به مراجع قانونی خاصی برای سرکوبی مؤثر کلیه اعمال مذکور در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۰ مکرر را برای اتباع سایر ممالک عضو اتحادیه تأمین کنند. ۲- به علاوه تعهد مینمایند تدابیری اتخاذ نمایند که به سندیکاها و انجمنهایی که نمایندگان صاحبان صنایع تولیدکنندگان و یا تجار ذینفع میباشند و وجود آنان برخلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاهها یا نزد مقامات اداری به منظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۰ مکرردر حدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به سندیکاها و شرکتهای خود اجازه میدهد اقامه دعوی کنند. ماده ۷ – مکرر – ۱ – ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند اظهارنامه علامتهای دستهجمعی متعلق به اجتماعاتی که وجودشان برخلاف قوانین مملکت مبداء نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی نباشند. اگر قصد دارید علامت تجاری که ثبت شده است را به دیگران نیز بدهید تا از آن استفاده کنند، باید آن را در سامانه ثبت کنید. لازم به ذکر است یکی از مواردی که احتمال ثبت برند را افزایش می دهد ، استفاده از چند سیلاب است و کلمات خلاقانه است .

ثبت برند تجاری

ماده ۱۰ – ۱ – مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی میباشد که به تقلب به عنوان علامت تشخیص مبداء نام – محل یا مملکت خاصی را دارا میباشد در صورتی که این علامت تشخیص با یک نام تجارتی موهوم یا نامی که با – سوء نیت – به کار برده شده باشد توأم باشد. ۲- در هر حال هر تولیدکننده یا تاجر مشغول به کار تولید – ساخت یا تجارت این محصول – اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که به تقلب به عنوان محل مبداء ذکر شده یا در ناحیهای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام آن ذکر گردیده است و یا در کشوری که نشانی مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذینفع شناخته میشود. باید اشاره کرد که ثبت قانونی برند جلوی هر نوع سوءاستفاده از نام و نشان تجاری شما را میگیرد و مالکیت معنوی و مالکیت مادی آن را به طور کامل در اختیار شما قرار میدهد. ۳- دفتر بینالمللی هر نوع اطلاعاتی را که مربوط به حمایت مالکیت صنعتی است متمرکز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مینماید – مسائلی را که از لحاظ اتحادیه مفید بداند مطالعه و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلفه در اختیارش گذارده میشود اطلاعیهای مرتب درباره امور مربوط به منظور اتحادیه به زبان فرانسه منتشر مینماید.

Post has been generated with GSA Content Generator DEMO!

4- شمارههای این اطلاعیه و همچنین تمام اسنادی که از طرف دفتر بینالمللی منتشر میشود به تناسب تعداد واحدی سهمیه که ذیلاً درج شده است بین ادارات صالحه ممالک عضو اتحادیه توزیع میگردد. این هزینهها که مجموع آن در سال از بیست هزار (۲۰۰۰۰) فرانک سویس تجاوز نخواهد نمود بین ممالک عضو اتحادیه به تناسب سهمی که برای اداره امور دفتر بینالمللی میپردازند و به موجب مقررات بند ۸ زیر تقسیم خواهد شد. ماده ۱۴ – ۱ – قرارداد حاضر هر چند مدت به منظور الحاق اصلاحات لازم برای تکامل تشکیلات اتحادیه خواهد بود مورد تجدید نظر قرار خواهدگرفت. کارخانه ما برای آرد تولیدی نام تجاری ثبت کرده و بنا به درخواست اداره صنعت و معدن که گفته برای سبوس تولیدی هم باید ثبت بشه .. میخواستم بدونم باید چه مراحلی رو باید طی کرد تا بتونیم سبوس را ثبت کنیم . لذا از شما متقاضی محترم خواهشمند است با ثبت نام در سامانه راهبری… متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور میفرستد. شخص متقاضی (حقوقی یا حقیقی) باید اظهارنامه مذکور را به یکی از زبان های اسپانیایی، انگلیسی یا فرانسه ترجمه کند.