مجموعه دانستنی های ثبت برند – ثبت صداقت

۳- جلوگیری از ثبت (برند) توسط دیگری و سوءاستفاده از علامت تجاری. نخستین گام در ثبت برند پرکردن فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می­باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. از این رو دغدغه مهم مدیران را می توان زمان ثبت برند و علامت تجاری دانست که دیگر نمی توان آن را جبران کرد . پس پرداختن به بحث برندسازی باید در صدر تصمیم گیری های مدیران و عرضه کنندگان محصولات قرار گیرد . برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون علامت موجب گمراهی مصرفکنندگان خواهد شد و مصرفکنندگان بهاحتمال، تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است (مانند کره حیوانی است). ۳۲. طبقه ۳۱ – محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانههایی که در طبقات دیگر ذکر نشدهاند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گلهای طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت جو سبز خشک شده. Content has been created with the help of GSA Content Generator Demoversion.

می باشد. و شرکت دیگری حق ثبت چنین اسم هایی را ندارد.

ثبت برند در طبقات مختلف مواد غذایی و صنعتی نیاز به مجوز دارد؟ نیاز به توضیح است هزینه های ذکر شده در ذیل حدودی بوده و هزینه نهایی با کمی اختلاف نسبت به مبالغ زیر خواهد بود. این را بدانید که تنها با یکبار مراجعه به این موسسات و ارائه مدارک برند و علامت تجاری خود ، آن ها امور را برای رسیدگی و اجرایی کردن پیگیری کرده و دیگر نیازی به پرداخت هزینه های اضافی ثبتی و حقوقی ارز سمت شما نمی باشد . اما چنانچه شخصی بخواهد نام تجاریاش، علامت تجاری وی هم باشد یا بالعکس، باید هریک را بهطور جداگانه بهعنوان یک علامت و نام تجاری ثبت کند. پس انتخاب یک نام برای برند از جمله موارد مهم در کسب سود در حیطه فعالیت می باشد . اصلی ترین مزیت این معرفی را می توان سود مالی بیشتر دانست. هم چنین شما می توانید با شماره گیری تلفن های موسسه پایش امور ثبت برند را در کم ترین زمان و کاملا تخصصی انجام دهید . می باشد. و شرکت دیگری حق ثبت چنین اسم هایی را ندارد. ولی اگر شرکت یا موسسهای غیرفعال باشد و از نام تجاری خود استفاده نکند به این دلیل نمیتوان نام آن را ابطال کرد.

شما بایستی نامی را برای برند خود استفاده کنید که از قبل انتخاب نشده باشد و مغایر با ارزشها و قوانین اسلامی نباشد. بااینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه بهعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیتهایی قائل شدهاند و عموماً اجازه ثبت نشانهایی را میدهند که قابلرؤیت هستند یا میتوان آنها را بهصورت گرافیک نشان داد. ۳۱. طبقه ۳۰- قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراوردههای تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینیجات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینیپزی یا پخت نان؛ نمک، خردل؛ سرکه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ. ۳. بعد از ارائه سند پرداخت هزینه اظهارنامه، برای انتشار یک اعلامیه در روزنامه اقدام کنید. بعد از منشر شدن آگهی درخواست و تا زمان ثبت نشان و برند مورد نظر ، صاحب شرکت و یا کسب و کار از امتیاز ها و حقوقی برخوردار می باشد که در هنگام ثبت برند برخوردار خواهد بود . ج – مراکز تجاری یا عمومی را بهویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند. زمانی که علامت تجاری را ثبت می کنید، برای شما گواهی صادر می شود.

برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی» واژههای عام برای این محصول است. به طور مثال، کمترین هزینه ثبت برند در قزوین در سال ۱۴۰۰ در سامانه موسسه آسانثبت ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) است. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابلقبول نخواهد بود چون محصول را توصیف میکند. در مرحله بعد، اگر قصد دارید کالا یا خدماتی ارائه کنید و نامی برای آن انتخاب کنید بهتر است تا نام برند آن را نیز ثبت نمایید تا بتوانید از حقوق آن حفاظت کنید. د – عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بینالدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بینالمللی تأسیسشدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود. همچنین در سامانه مادرید، از آنجایی که تغییرات یا تمدید ثبت میتواند به صورت مستقیم و بدون ایجاد تغییرات جداگانه در هر کشور انجام گیرد، مدیریت شما بر نشان تجاری یا خدماتی آسانتر میگردد.