بعد از تحویل روزنامه ها و کلیه مدارک از اداره ثبت شرکت ها باید دفاتر پلمپ روزنامه و کل را از اداره ثبت شرکت هاف درخواست و اخذ نمائید.

شفافیت در هزینه برای مشتریان اولویت موسسه ثبتی ذهن ناب است و تمام هزینه ها به صورت مرحله ای و پیشرفت کار دریافت می شود.

هزینه های اداری ثبت شخصیت حقوقی در ایران به شرح زیر می باشد:

با ثبت شرکت در تهران و یا دیگر نقاط کشور شما از همان ابتدا نام و موضوع فعالیت شرکت و سرمایه شرکت را به صورت قانونی مشخص میکنید.

شرکت با مسئولیت محدود: این شرکت در واقع ساده ترین نوع شرکت می باشد و مناسب کسانی که سرمایه چندانی ندارند و قصد دارند کسب و کار ساده ای را استارت بزنند و معمولا از دو نفر یا بیشتر تشکیل می شوند.

اگر نگوییم بهترین اما می توانیم به جرات بگوییم یکی از خوب ترین و معتبرترین شرکت ثبت شرکت در ایران می باشد و نمی توان بر روی خدماتی که ارائه می کند، چشم هایمان را ببندیم.

این نوع شرکت نیز بسیار در ایران رایج است و ماهیت این نوع شرکت ( حتی اگر موضوع فعالیت بازرگانی نداشته باشد)، تجاری است و در این نوع شرکت موسسین می بایست تمام سرمایه شرکت را تامین نمایند.

ثبت شرکت ها در زمان بحران های مالی و قضایی کسب و کار، حافظ اموال شخصی موسسین و مدیران آن است و از این جهت است که در کشورهای غربی افراد حقیقی تک نفره، نوعی از شرکت را به نام شرکت تک نفره میتوانند اختیار کنند و خود را از آسیب های مالی مصون دارند. در بخش بعدی توضیحاتی برای درک بهتر این موضوع داده ام.

همانطور که از ریشه کلمه شرکت مشخص می باشد به معنای شریک شدن اشخاص حقیقی و یا حقوقی در انجام هر نوع فعالیت (تجاری یا غیرتجاری و بازرگانی و فعالیت های دیگر) می باشد که با هم دست شدن با یکدیگر به نتیجه دلخواه و مورد نظر برسند.

برای اطلاع بیشتر مقاله تخصصی ثبت شرکت مسئولیت محدود را مطالعه کنید.

مدارک ثبتی شخصیت حقوقی با هم یکسان می باشد و هیچ فرقی ندارد چه نوع شخصیتی به ثبت برسد. مدارک ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

هر مشکل شما برای شما هزینه بر خواهد بود که در این راستا موسسه ما به شما کمک شایانی خواهد کرد.

توجه داشته باشید تمامی اوراق ارسال و تائید شده دارای مهر اداره ثبت شرکتها باشد و از ۲ نسخه ارسال شده یک نسخه به متقاضی برگشت داده می شود و نسخه دوم در اداره ثبت شرکت ها بایگانی می شود.

انواع شرکت های قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها در تهران و دیگر نقاط ایران