Month: اسفند ۱۴۰۰

تغییر شرکا چه اثری بر شرکت تجاری می‌گذارد؟

در شرکتهای سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا می بایست صورتجلسه نقل و انتقال سهام را تنظیم نمائد و سپس نسبت به اخذ مفاصا حساب از دارایی که پرونده مالیاتی شرکت در آن قرار دارد اقدام نمود. برای اخذ مفاصا حساب از دارایی می بایست ۴ درصد از سرمایه ای که انتقال می …

تغییر شرکا چه اثری بر شرکت تجاری می‌گذارد؟ ادامه »

مراحل ثبت شرکت می تواند شما را هر چه بیشتر با مراحل کار آشنا کند

سپس برای انتشار روزنامه رسمی و روزنامه کثیر انتشار اقدام نمایید. اول، موسسات غیرتجاری که هدف اصلی‌شان جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضا نباشد همچون موسسات خیریه. کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و بازرسین. سمت افراد و حق امضاداران مشخص می شود( رئیس هیات مدیره ،نائب رئیس هیات مدیره ، …

مراحل ثبت شرکت می تواند شما را هر چه بیشتر با مراحل کار آشنا کند ادامه »