البته می توانند مدیر عامل شرکت را خارج از سهامداران یا از بین سهامداران شرکت انتخاب کنند. در شرکت سهامی خاص هیئت مدیره دو سال اعتبار دارند و بازرسان یک سال اعتبار قانونی دارند که بعد از اتمام اعتبار سمت های فوق الذکر باید مجدداً اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شود.

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که حداقل از دو نفر عضو تشکیل شده باشد. هدف از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، انجام امور تجاری است.

این مدارک شامل تأیید نام، برگه رسید پذیرش اینترنتی و نیز سایر مدارک است تا روند ثبت شرکت کامل شود.

اگر شرکت برای رسیدن به هدف خاصی تشکیل شده و حالا هدف موردنظر محقق شده یا اینکه رسیدن به آن غیر ممکن شده است.

بعد از تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی و ثبت آن در شرکتنامه، تمامی شرکا در برابر ارزش تعیین شده موظف هستند.

حال که با این دو نوع شرکت کمی آشنا شده‌ایم، به سراغ بررسی تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود می‌رویم.

مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

در شرکت سهامی خاص، انحلال با تصمیم دو سوم اعضای شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله تفاوت تجمیعی و تجمعی در معاملات فصلی دعوت می نماید.

تبصره؛ برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیازی به کارت پایان خدمت نمی باشد.

ورقه­ای تحت عنوان سهم الشرکه صادر نمی­شود؛ بنابراین سهم الشرکه اعضا مانند اواراق تجاری قابل انتقال نیست.

به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام‌نامیده می‌شوند.

مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت )به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت . خوب است پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود به دقت در خصوص موضوع اساسنامه شرکت دقت شود زیرا برای هر کاری تخصص و سرمایه ای لازم است تا به هدف برسد و صرف ثبت شرکت نمی تواند سبب رسیدن به هدف در یک کار باشد بلکه انتخاب موضوع فعالیت نیز تا همان اندازه مفید می باشد.